Lluc 4v30 Però ell, passant entremig d’ells, se’n va anar. αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.

Data: 
2021-04-30, divendres
Comentari: 

Lluc 4v30 Però ell, passant entremig d’ells, se’n va anar.αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.But <1161> he <846> passing <1330> (5631) through <1223> the midst <3319> of them <846> went his way <4198> (5711),