Lluc 4v29 i s’aixecaren i l’empenyeren fora de la ciutat, i el dugueren fins al precipici de la muntanya sobre la qual era edificada llur ciutat, per estimbar-lo. καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως τῆς ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ᾽

Data: 
2021-04-29, dijous
Comentari: 

Lluc 4v29 i s’aixecaren i l’empenyeren fora de la ciutat, i el dugueren fins al precipici de la muntanya sobre la qual era edificada llur ciutat, per estimbar-lo.καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως τῆς ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ᾽ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν ᾠκοδόμητο, εἰς τὸ κατακρημνίσαι αὐτόν.And <2532> rose up <450> (5631), and thrust <1544> (5627) him <846> out of <1854> the city <4172>, and <2532> led <71> (5627) him <846> unto <2193> the brow <3790> of the hill <3735> whereon <1909> <3739> their <846> city <4172> was built <3618> (5718), that <1519> they might cast <2630> <0> him <846> down headlong <2630> (5658).1And <2532> rose up <450> (5631), and thrust <1544> (5627) him <846> out of <1854> the city <4172>, and <2532> led <71> (5627) him <846> unto <2193> the brow <3790> of the hill <3735> whereon <1909> <3739> their <846> city <4172> was built <3618> (5718), that <1519> they might cast <2630> <0> him <846> down headlong <2630> (5658).1