Lluc 4v28 I en escoltar això, tots els qui eren dins la sinagoga es van omplir de furor, καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ, ἀκούοντες ταῦτα,

Data: 
2021-04-28, dimecres
Comentari: 

Lluc 4v28 I en escoltar això, tots els qui eren dins la sinagoga es van omplir de furor,καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ, ἀκούοντες ταῦτα,And <2532> all they <3956> in <1722> the synagogue <4864>, when they heard <191> (5723) these things <5023>, were filled <4130> (5681) with wrath <2372>,