Lluc 4v26 i a cap d’elles no va ser enviat Elies, sinó a una dona viuda de Sarepta de Sidó. καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας, εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδῶνος πρὸς γυναῖκα χήραν.

Data: 
2021-04-26, dilluns
Comentari: 

Lluc 4v26 i a cap d’elles no va ser enviat Elies, sinó a una dona viuda de Sarepta de Sidó.καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας, εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδῶνος πρὸς γυναῖκα χήραν.But <2532> unto <4314> none <3762> of them <846> was <3992> <0> Elias <2243> sent <3992> (5681), save <1508> unto <1519> Sarepta <4558>, a city of Sidon <4605>, unto <4314> a woman <1135> that was a widow <5503>.