Lluc 4v22 I tots en parlaven bé, i es meravellaven de les paraules de gràcia que sortien de la seva boca, i deien: ¿No és aquest el fill de Josep? καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ, καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος α

Data: 
2021-04-22, dijous
Comentari: 

Lluc 4v22 I tots en parlaven bé, i es meravellaven de les paraules de gràcia que sortien de la seva boca, i deien: ¿No és aquest el fill de Josep?καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ, καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Ἰωσήφ;And <2532> all <3956> bare <3140> <0> him <846> witness <3140> (5707), and <2532> wondered <2296> (5707) at <1909> the gracious <5485> words <3056> which <3588> proceeded <1607> (5740) (5734) out of <1537> his <846> mouth <4750>. And <2532> they said <3004> (5707), Is <2076> (5748) not <3756> this <3778> Joseph's <2501> son <5207>?