Lluc 4v21 I començà a dir-los: Avui s’ha acomplert aquesta Escriptura en les vostres orelles. ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.

Data: 
2021-04-21, dimecres
Comentari: 

Lluc 4v21 I començà a dir-los: Avui s’ha acomplert aquesta Escriptura en les vostres orelles.ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.And <1161> he began <756> (5662) to say <3004> (5721) unto <4314> them <846>, This <3754> day <4594> is <4137> <0> this <3778> scripture <1124> fulfilled <4137> (5769) in <1722> your <5216> ears <3775>.