Lluc 4v17 I li donaren el volum del profeta Isaïes; i va desenrotllar el volum, i trobà el lloc on hi ha escrit: καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον Ἠσαΐου τοῦ προφήτου. καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον, εὗρε τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον,

Data: 
2021-04-17, dissabte
Comentari: 

Lluc 4v17 I li donaren el volum del profeta Isaïes; i va desenrotllar el volum, i trobà el lloc on hi ha escrit:καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον Ἠσαΐου τοῦ προφήτου. καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον, εὗρε τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον,And <2532> there was delivered <1929> (5681) unto him <846> the book <975> of the prophet <4396> Esaias <2268>. And <2532> when he had opened <380> (5660) the book <975>, he found <2147> (5627) the place <5117> where <3757> it was <2258> (5713) written <1125> (5772),