Lluc 4v13 I el diable, havent acabat totes les temptacions, s’allunyà d’ell fins a una altra oportunitat. καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.

Data: 
2021-04-13, dimarts
Comentari: 

Lluc 4v13 I el diable, havent acabat totes les temptacions, s’allunyà d’ell fins a una altra oportunitat.καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.And <2532> when the devil <1228> had ended <4931> (5660) all <3956> the temptation <3986>, he departed <868> (5627) from <575> him <846> for <891> a season <2540>.