Lluc 4v10 perquè està escrit: Als seus àngels donarà ordre concernent a tu, a fi que et guardin. γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε·

Data: 
2021-04-10, dissabte
Comentari: 

Lluc 4v10 perquè està escrit: Als seus àngels donarà ordre concernent a tu, a fi que et guardin.γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε·For <1063> <3754> it is written <1125> (5769), He shall give <1781> <0> his <846> angels <32> charge <1781> (5699) over <4012> thee <4675>, to keep <1314> (5658) thee <4571>:Diu l'Escriptura: Donarà ordre als seus àngels de guardar-te.