Lluc 4v6 I el diable li digué: Et donaré tota aquesta potestat i tota la seva glòria, perquè a mi m’ha estat concedida, i la dono a qui vull. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν· ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ

Data: 
2021-04-06, dimarts
Comentari: 

Lluc 4v6 I el diable li digué: Et donaré tota aquesta potestat i tota la seva glòria, perquè a mi m’ha estat concedida, i la dono a qui vull.καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν· ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν.And <2532> the devil <1228> said <2036> (5627) unto him <846>, All <537> this <5026> power <1849> will I give <1325> (5692) thee <4671>, and <2532> the glory <1391> of them <846>: for <3754> that is delivered <3860> (5769) unto me <1698>; and <2532> to <3739> whomsoever <1437> I will <2309> (5725) I give <1325> (5719) it <846>.