Lluc 4v5 I el diable el dugué dalt d’una muntanya elevada, i li mostrà tots els reialmes del món en un instant. καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου.

Data: 
2021-04-05, dilluns
Comentari: 

Lluc 4v5 I el diable el dugué dalt d’una muntanya elevada, i li mostrà tots els reialmes del món en un instant.καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου.And <2532> the devil <1228>, taking <321> <0> him <846> up <321> (5631) into <1519> an high <5308> mountain <3735>, shewed <1166> (5656) unto him <846> all <3956> the kingdoms <932> of the world <3625> in <1722> a moment <4743> of time <5550>.