Filipencs 1v30 tenint el mateix combat que vau veure en mi, i que ara escolteu de mi.  τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοί, καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί.

Data: 
2017-11-30, dijous
Comentari: 

 Filipencs 1v30 tenint el mateix combat que vau veure en mi, i que ara escolteu de mi. τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοί, καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί. Having <2192> (5723) the same <846> conflict <73> which <3634> ye saw <1492> (5628) (5625) <1492> (5627) in <1722> me <1698>, and <2532> now <3568> hear <191> (5719) to be in <1722> me <1698>.