Filipencs 1v28 I no us deixeu espantar en res pels adversaris: això és per a ells una evidència de perdició, en canvi per a vosaltres, de salvació, i això ve de Déu;  καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων· ἥτις αὐτοῖς μέν ἐστιν ἔνδειξις ἀπωλε

Data: 
2017-11-28, dimarts
Comentari: 

 Filipencs 1v28 I no us deixeu espantar en res pels adversaris: això és per a ells una evidència de perdició, en canvi per a vosaltres, de salvació, i això ve de Déu; καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων· ἥτις αὐτοῖς μέν ἐστιν ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῖν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ Θεοῦ· And <2532> in <1722> nothing <3367> <3361> terrified <4426> (5746) by <5259> your adversaries <480> (5740): which <3748> is <2076> (5748) to them <846> <3303> an evident token <1732> of perdition <684>, but <1161> to you <5213> of salvation <4991>, and <2532> that <5124> of <575> God <2316>.