Filipencs 1v25 i convençut d’això, sé que romandré i continuaré amb tots vosaltres per al vostre progrés i goig de la fe,  καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ, καὶ συμπαραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως,

Data: 
2017-11-25, dissabte
Comentari: 

Filipencs 1v25 i convençut d’això, sé que romandré i continuaré amb tots vosaltres per al vostre progrés i goig de la fe, καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ, καὶ συμπαραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, And <2532> having this <5124> confidence <3982> (5756), I know <1492> (5758) that <3754> I shall abide <3306> (5692) and <2532> continue <4839> (5692) with you <5213> all <3956> for <1519> your <5216> furtherance <4297> and <2532> joy <5479> of faith <4102>;