Filipencs 1v22 Però si el viure en la carn significa per a mi fruit de l’obra, no sé què escollir,  εἰ δὲ τὸ ζῇν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου· καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω.

Data: 
2017-11-22, dimecres
Comentari: 

Filipencs 1v22 Però si el viure en la carn significa per a mi fruit de l’obra, no sé què escollir, εἰ δὲ τὸ ζῇν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου· καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω. But <1161> if <1487> I live <2198> (5721) in <1722> the flesh <4561>, this <5124> is the fruit <2590> of my labour <2041> <3427>: yet <2532> what <5101> I shall choose <138> (5698) I wot <1107> (5719) not <3756>.