Filipencs 1v21 Perquè, per a mi el viure és Crist, i el morir, un guany. ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῇν, Χριστός· καὶ τὸ ἀποθανεῖν, κέρδος.

Data: 
2017-11-21, dimarts
Comentari: 

 Filipencs 1v21 Perquè, per a mi el viure és Crist, i el morir, un guany.ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῇν, Χριστός· καὶ τὸ ἀποθανεῖν, κέρδος. For <1063> to me <1698> to live <2198> (5721) is Christ <5547>, and <2532> to die <599> (5629) is gain <2771>.