Filipencs 1v17 els altres, en canvi, per amor, sabent que estic posat per a la defensa de l’evangeli.  οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι.

Data: 
2017-11-17, divendres
Comentari: 

 Filipencs 1v17 els altres, en canvi, per amor, sabent que estic posat per a la defensa de l’evangeli. οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι. But <1161> the other of <1537> love <26>, knowing <1492> (5761) that <3754> I am set <2749> (5736) for <1519> the defence <627> of the gospel <2098>.