Filipencs 1v15 Alguns, és cert, prediquen Crist fins per enveja i dissensió, però d’altres també de bona voluntat;  τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι᾽ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν·

Data: 
2017-11-15, dimecres
Comentari: 

Filipencs 1v15 Alguns, és cert, prediquen Crist fins per enveja i dissensió, però d’altres també de bona voluntat; τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι᾽ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν· Some <5100> indeed <3303> preach <2784> (5719) Christ <5547> even <2532> of <1223> envy <5355> and <2532> strife <2054>; and <1161> some <5100> also <2532> of <1223> good will <2107>: