Filipencs 1v14 I la majoria dels germans, encoratjats en el Senyor per les meves cadenes, encara gosen molt més a proclamar sense por la Paraula.  καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν Κυρίῳ, πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου, περισσοτέρως τολμᾷν ἀφόβως τὸν λόγον

Data: 
2017-11-14, dimarts
Comentari: 

 Filipencs 1v14 I la majoria dels germans, encoratjats en el Senyor per les meves cadenes, encara gosen molt més a proclamar sense por la Paraula. καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν Κυρίῳ, πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου, περισσοτέρως τολμᾷν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν. And <2532> many <4119> of the brethren <80> in <1722> the Lord <2962>, waxing confident <3982> (5756) by my <3450> bonds <1199>, are much more <4056> bold <5111> (5721) to speak <2980> (5721) the word <3056> without fear <870>.