Filipencs 1v13 De manera que s’ha fet evident en tot el pretori, i a tots els altres, que les meves cadenes són per Crist.  ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσι,

Data: 
2017-11-13, dilluns
Comentari: 

Filipencs 1v13 De manera que s’ha fet evident en tot el pretori, i a tots els altres, que les meves cadenes són per Crist. ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσι, So that <5620> my <3450> bonds <1199> in <1722> Christ <5547> are <1096> (5635) manifest <5318> in <1722> all <3650> the palace <4232>, and <2532> in all <3956> other <3062> places;