Filipencs 1v9 I demano això: Que el vostre amor abundi encara més i més en el coneixement i discerniment de tota mena,  καὶ τοῦτο προσεύχομαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει,

Data: 
2017-11-09, dijous
Comentari: 

Filipencs 1v9 I demano això: Que el vostre amor abundi encara més i més en el coneixement i discerniment de tota mena, καὶ τοῦτο προσεύχομαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει, And <2532> this <5124> I pray <4336> (5736), that <2443> your <5216> love <26> may abound <4052> (5725) yet <2089> more <3123> and <2532> more <3123> in <1722> knowledge <1922> and <2532> in all <3956> judgment <144>;