Filipencs 1v5 a causa de la vostra participació en l’evangeli, des del primer dia fins ara.  ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν·

Data: 
2017-11-05, diumenge
Comentari: 

Filipencs 1v5 a causa de la vostra participació en l’evangeli, des del primer dia fins ara. ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν· For <1909> your <5216> fellowship <2842> in <1519> the gospel <2098> from <575> the first <4413> day <2250> until <891> now <3568>;