Filipencs 1v3 Dono gràcies al meu Déu en tot record de vosaltres,  Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν,

Data: 
2017-11-03, divendres
Comentari: 

Filipencs 1v3 Dono gràcies al meu Déu en tot record de vosaltres, Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν, I thank <2168> (5719) my <3450> God <2316> upon <1909> every <3956> remembrance <3417> of you <5216>,