Filipencs 4v19 I el meu Déu suplirà totes les vostres necessitats segons la seva riquesa en glòria en Crist-Jesús. ὁ δὲ Θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ ἐν δόξῃ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Data: 
2016-09-29, dijous
Comentari: 

Filipencs 4v19 I el meu Déu suplirà totes les vostres necessitats segons la seva riquesa en glòria en Crist-Jesús.

ὁ δὲ Θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ ἐν δόξῃ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

But <1161> my <3450> God <2316> shall supply <4137> (5692) all <3956> your <5216> need <5532> according to <2596> his <846> riches <4149> in <1722> glory <1391> by <1722> Christ <5547> Jesus <2424>.