Colossencs 2v7 havent estat arrelats en Ell, i sobredificats en Ell, i confirmats en la fe, com vau ser instruïts, abundant-hi amb accions de gràcies. ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ, καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει, καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντ

Data: 
2016-09-28, dimecres
Comentari: 

Colossencs 2v7 havent estat arrelats en ell, i sobredificats en ell, i confirmats en la fe, com vau ser instruïts, abundant-hi amb accions de gràcies.

ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ, καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει, καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ.

Rooted <4492> (5772) and <2532> built up <2026> (5746) in <1722> him <846>, and <2532> stablished <950> (5746) in <1722> the faith <4102>, as <2531> ye have been taught <1321> (5681), abounding <4052> (5723) therein <1722> <846> with <1722> thanksgiving <2169>.