Efesis 2v4 Però Déu, que és ric en misericòrdia, pel seu gran amor amb què ens va estimar, ὁ δὲ Θεός, πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς,

Data: 
2016-09-26, dilluns
Comentari: 

Efesis 2v4 Però Déu, que és ric en misericòrdia, pel seu gran amor amb què ens va estimar,

ὁ δὲ Θεός, πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς,

But <1161> God <2316>, who is <5607> (5752) rich <4145> in <1722> mercy <1656>, for <1223> his <846> great <4183> love <26> wherewith <3739> he loved <25> (5656) us <2248>,