Efesis 4v15 sinó que, caminant en la veritat en amor, creixem en totes les coses en aquell que és el cap, el Crist. ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, ὁ Χριστός,

Data: 
2016-09-25, diumenge
Comentari: 

Efesis 4v15 sinó que, caminant en la veritat en amor, creixem en totes les coses en aquell que és el cap, el Crist.

ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, ὁ Χριστός,

But <1161> speaking the truth <226> (5723) in <1722> love <26>, may grow up <837> (5661) into <1519> him <846> in all things <3956>, which <3739> is <2076> (5748) the head <2776>, even Christ <5547>