Marc 10v27 Jesús els va mirar i diu: Per als homes és impossible, però no pas per a Déu, perquè totes les coses són possibles per a Déu. ἐμβλέψας δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγει, Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τῷ Θεῷ· πάντα γὰρ δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ.

Data: 
2001-09-03, dilluns
Comentari: 

Marc 10v27 Jesús els va mirar i diu: Per als homes és impossible, però no pas per a Déu, perquè totes les coses són possibles per a Déu.

ἐμβλέψας δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγει, Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τῷ Θεῷ· πάντα γὰρ δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ.