Joan 5v28 No us admireu d’això, perquè ve l’hora en què tots els qui són en els sepulcres escoltaran la seva veu, μὴ θαυμάζετε τοῦτο· ὅτι ἔρχεται ὥρα, ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ,  Verwondert u <2296> (5720) daar <5124> n

Data: 
2024-05-28, dimarts
Comentari: 

Joan 5v28 No us admireu d’això, perquè ve l’hora en què tots els qui són en els sepulcres escoltaran la seva veu,μὴ θαυμάζετε τοῦτο· ὅτι ἔρχεται ὥρα, ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ, Verwondert u <2296> (5720) daar <5124> niet <3361> over, want <3754> de ure <5610> komt <2064> (5736), in <1722> dewelke <3739> allen <3956>, die in <1722> de graven <3419> zijn, Zijn <846> stem <5456> zullen horen <191> (5695);GNV  Joan 5v28 Marueile not at this: for the houre shall come, in the which all that are in the graues, shall heare his voyce.Marvel <2296> (5720) not <3361> at this <5124>: for <3754> the hour <5610> is coming <2064> (5736), in <1722> the which <3739> all <3956> that are in <1722> the graves <3419> shall hear <191> (5695) his <846> voice <5456>,BCI  Joan 5v28 No us estranyeu d'això, perquè arriba l'hora que tots els qui són als sepulcres sentiran la seva veuCCC  Joan 5v28 No us admireu d’això, perquè ve l’hora en què tots els qui són en els sepulcres escoltaran la seva veu,