Hebreus 7v25 I per això també pot salvar completament els qui per mitjà d’ell s’atansen a Déu, perquè viu sempre per intercedir per ells.  ὅθεν καὶ σώζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένους δι᾽ αὐτοῦ τῷ Θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ α

Data: 
2024-07-25, dijous
Comentari: 

Hebreus 7v25 I per això també pot salvar completament els qui per mitjà d’ell s’atansen a Déu, perquè viu sempre per intercedir per ells. ὅθεν καὶ σώζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένους δι᾽ αὐτοῦ τῷ Θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν.VV  Hebreus 7v25S Waarom <3606> Hij ook <2532> volkomenlijk <1519> <3838> kan <1410> (5736) zalig maken <4982> (5721) degenen, die door <1223> Hem <846> tot God <2316> gaan <4334> (5740), alzo Hij altijd <3842> leeft <2198> (5723) om <1519> voor <5228> hen <846> te bidden <1793> (5721).GNV  Hebreus 7v25 Wherefore, hee is able also perfectly to saue them that come vnto God by him, seeing he euer liueth, to make intercession for them. Wherefore <3606> he is 1 able <1410> (5736) also <2532> to save them <4982> (5721) to <1519> the uttermost <3838> that come <4334> (5740) unto God <2316> by <1223> him <846>, seeing he ever <3842> liveth <2198> (5723) to <1519> make intercession <1793> (5721) for <5228> them <846>.BCI  Hebreus 7v25 Per això té el poder de salvar definitivament els qui per ell s'acosten a Déu,1 ja que viu per sempre2 intercedint a favor d'ells.3CCC  Hebreus 7v25 I per això també pot salvar completament els qui per mitjà d’ell s’atansen a Déu, perquè viu sempre per intercedir per ells.