Romans 3v24 essent justificats gratuïtament per la seva gràcia per mitjà de la redempció que és en Crist-Jesús,  δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

Data: 
2017-09-24, diumenge
Comentari: 

Romans 3v24 essent justificats gratuïtament per la seva gràcia per mitjà de la redempció que és en Crist-Jesús, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·