Lluc 1v49 perquè el Poderós ha fet en mi coses grans, i el seu Nom és sant, ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

Data: 
2017-03-01, dimecres
Comentari: 

Lluc 1v49 perquè el Poderós ha fet en mi coses grans, i el seu Nom és sant,ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.For he that is mighty hath done to me great things; and holy is his name.