Lluc 1v71 salvació dels nostres enemics, i de la mà de tots els qui ens odien. σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς·

Data: 
2017-03-23, dijous
Comentari: 

Lluc 1v71 salvació dels nostres enemics, i de la mà de tots els qui ens odien.σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς·That we should be saved <4991> from <1537> our <2257> enemies <2190>, and <2532> from <1537> the hand <5495> of all <3956> that hate <3404> (5723) us <2248>;